Missad chans!!

Hade god chans idag att ta min 5000 take medalj, det saknas bara 86 takes nu, en större runda, eller två lagoma…
Visst!
Jag hade ju tänkt att idag skall det ske, men icke!
Det skall fixas och donas och städas och handlas och gå ut med hunden och jobbas! Det är helt förödande för turfing!

Som ett ljus i den mörka turftunneln så har jag fått min turf t-shirt (jefla lång leveranstid…) Döm om min förvåning när den var specialgjord för zontjuven! Riktigt bra!

ZT

Annonser